1 » Warunki sprzedaży2

Zmiana języka

PolskiAngielskiNiemieckiRosyjski

Waluta

Kontakt

  • the Mini art
    NIP: 9452081898
  • E-mail:info@theminiart.com
  • Godziny działania sklepupon-pt: 9.00 - 16.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Warunki sprzedaży

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
W SKLEPIE INTERNETOWYM „the MiNi art”
Sklep internetowy „the MiNi art” działający pod adresem: www.sklep.theminiart.pl (dalej: „Sklep”) jest platformą prowadzoną przez: „Mini Art” Marek Heine z siedzibą w Krakowie przy ul. św.Krzyża 10/6
o numerze NIP PL9452081898, Regon 123056494.


SŁOWNICZEK:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.theminiart.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy
Klient - Przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie, posiadający konto klienta
Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie
Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi wpisanie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności
Strona produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu

 
§ 1 Warunki realizacji zamówienia
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest założenie konta klienta. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do konta klienta umożliwiających korzystanie z konta przez inne osoby. 
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane będą kolejnego dnia roboczego.
3. Sklep the MiNi art zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
4. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu i zatwierdzenie go jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a) co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
b) dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
c) koszty transportu
d) sposób płatności
5. W przypadku realizacji zamówień na specjalne życzenie obsługa Sklepu wymaga wpłacenia zaliczki w wysokości 20 - 50% wysokości danego zamówienia. Kwota zaliczki zależna jest od wartości zamówionych produktów.
6. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru
7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100,00 zł brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków i zasad sprzedaży sklepu the MiNi art.

 
§ 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
1. Każde poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na podany w zamówieniu adres e-mail.
2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego wewnętrzna weryfikacja.
3. W przypadku braku wpłaty za złożone zamówienie w czasie do 14 dni od jego złożenia sklep ma prawo do anulowania takiego zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do jego rzetelności.
5. Wszystkie zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń.
6. Zamówienie może zostać zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. Gdy niedostępna jest tylko części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji zamówienia i może podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa lub anulowanie całego zamówienia).
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
8. Sklep zastrzega sobie również prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejnych zamówień płatnych przy odbiorze.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu  „the MiNi art.”, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.sklep.theminiart.pl, błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.
10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 
§ 3 Ceny produktów
1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich, Euro oraz dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT.
2. Podana przy każdym towarze cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienie nie ma skutku względem cen towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Koszty związane z dostawą nie są zawarte w cenach towarów. Dostawa towaru odbywa się poprzez wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach sklepu w sekcji „dostawa”.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 
§ 4 Modyfikacja zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu jego opłacenia. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, dodania kolejnych produktów, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.
2. Zmian można dokonywać kontaktując się z Obsługą Klienta Sklepu.

 
§ 5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Możliwy jest wybór przez Klienta spośród następujące form płatności za zamówione towary:
a. Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku odbierania towaru w siedzibie firmy. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
b. Przelew bankowy przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
c. Płatność przy pomocy systemu PayPal. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2. Przy wyborze niektórych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 
§ 6 Dostarczanie zamówionych towarów
1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Sklep the MiNi art zobowiązuje się do wysłania Klientowi zamówionych towarów będących dostępnych w sklepie w chwili składania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania pełnej kwoty płatności za zamówienie na konto sklepu the MiNi art.
2. Dla towarów niedostępnych w chwili realizacji zamówienia czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
3. Sklep the MiNi art zleca dostawę zamówionych towarów firmie kurierskiej.
4. Koszt wysyłki jest uzależniony od wagi zamówionych produktów.
5. Zamówienia powyżej 500 PLN (netto) oraz o wadze nie większej niż 30 kg opłacone przelewem lub przez system PayPal dostarczamy na terenie Polski na koszt Sklepu.
6. Sklep the MiNi art nie ponosi odpowiedzialności za złożone zamówienie w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie paczki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki oraz opłaceniu kosztów zwrotu przesyłki.
7. Dokumentem stwierdzającym wysłanie przesyłki jest dowód nadania przesyłki z podpisem pracownika firmy kurierskiej.

 
§ 7 Warunki reklamacji
1.Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres:
the MiNi art Marek Heine
 ul.św.Krzyża 10/6
31-028 Kraków
 
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia;
b) żądanie kupującego zgodnie z art. 560 i 561 k.c.;
c) nr dokumentu zakupu (do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu);
d) dane kontaktowe wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji;
3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z osobą wskazaną przez kupującego, w celu ewentualnego uzgodnienia sposobu i terminu odebrania towaru od Klienta oraz dalszych czynności reklamacyjnych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach i zasadach sprzedaży rozpatrywania reklamacji złożonej przez Klienta, który zawarł umowę sprzedaży z „the MiNi art” stosuje się odpowiednio postawienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne.

 
§ 8 Warunki gwarancji
1.Produkty sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
2.W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 
§ 9 Zwrot należności Klientom
1.Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą, którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 
§ 10 Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu Politykę Prywatności.

3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych Klienta uniemożliwia korzystanie z oferty Sklepu.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta.

 
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
3. Rejestracja Klienta w Sklepie oznacza akceptację postanowień Warunków i zasad sprzedaży. W razie złamania postanowień Warunków i zasad sprzedaży konto klienta może zostać zablokowane.
4. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach i zasadach sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
5.Nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.theminiart.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
6. Warunki i zasady sprzedaży obowiązują od dnia 20.04.2012.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków i zasad sprzedaży. Zmiana Warunków i zasad sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.theminiart.pl, zmienionych Warunków i zasad sprzedaży. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Warunków i zasad sprzedaży są realizowane według dotychczasowych postanowień Warunków i zasad sprzedaży.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl